Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie z dnia 28.08.2012 r. w sprawie wydanych postanowień dla inwestycji pn. :Odbudowa elektrowni wodnej Kościelnik i jazu w km 77,315 rzeki kwisy na działkach nr 730/9, 739 i 745 obręb Kościelnik i na działce nr 114 obręb Jałowiec"

 
2012-08-29 11:38:45
Postanowienie z dnia 27.10.2006 r. - dotyczące obowiązku składania raportu oddziaływania na środowisko

Postanowienie z dnia 27.10.2006 r. - dotyczące obowiązku składania raportu oddziaływania na środowisko
2006-10-31 09:16:40
Postanowienie z dnia 18.12.2008 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia rapotru.

Postanowienie z dnia 18.12.2008 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia rapotru.
2008-12-24 09:01:20
Postanowienie z dnia 14.11.2005 r. - Firma PROCART

Postanowienie z dnia 14.11.2005 r. - Firma PROCART
2005-11-17 14:05:34
Postanowienie z dnia 14.01.2013 r. o podjęciu zawieszonego postępowania - Odbudowa elekrowni wodnej Kościelnik .....

 
2013-01-15 09:22:06
Postanowienie z dnia 04.01.2006 r. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Postanowienie z dnia 04.01.2006 r. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2006-01-04 10:27:14
Postanowienie o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny

Postanowienie o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny
2006-05-26 10:07:03
Postanowienie o nienałożeniu raportu-wodociąg Nawojów Ślaski

Postanowienie o nienałożeniu raportu-wodociąg Nawojów Ślaski
2006-05-04 14:29:34
Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- I etap-budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim, Gmina Lubań,

Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- I etap-budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim, Gmina Lubań,
2007-02-02 13:33:38
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Odbudowie mostu nad ciekiem Olszówka (0+400) w miejscowości Jałowiec w ciągu drogi dz. nr 99, 148 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013 r.]”

2016-07-19 11:25:53