Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nawojowie Łużyckim”

2016-11-08 10:29:07
Postanowienie z dnia 14.11.2005 r. - Firma PROCART

Postanowienie z dnia 14.11.2005 r. - Firma PROCART
2005-11-17 14:05:34
Postanowienie z dnia 04.01.2006 r. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Postanowienie z dnia 04.01.2006 r. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2006-01-04 10:27:14
Postanowienie o nienałożeniu raportu-wodociąg Nawojów Ślaski

Postanowienie o nienałożeniu raportu-wodociąg Nawojów Ślaski
2006-05-04 14:29:34
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu raportu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu raportu
2006-05-04 14:29:37
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny
2006-05-26 10:06:58
Postanowienie o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny

Postanowienie o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny
2006-05-26 10:07:03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu raportu - wodociąg Nawojów Śląski, Łużycki i Radogoszczy

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu raportu - wodociąg Nawojów Śląski, Łużycki i Radogoszczy
2006-10-31 09:08:54
Postanowienie z dnia 27.10.2006 r. - dotyczące obowiązku składania raportu oddziaływania na środowisko

Postanowienie z dnia 27.10.2006 r. - dotyczące obowiązku składania raportu oddziaływania na środowisko
2006-10-31 09:16:40
Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- I etap-budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim, Gmina Lubań,

Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- I etap-budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim, Gmina Lubań,
2007-02-02 13:33:38