Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VII/12/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubań przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubań nr IV/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019.

Uchwała nr VII/12/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubań przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubań nr IV/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019.

2019-02-13 14:21:50
Uchwała nr VII/11/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań oraz nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019

Uchwała nr VII/11/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań oraz nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019

2019-02-13 14:14:36
Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019

Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019 

 
2019-02-13 14:06:54