Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Lubań w sprawie przystąpienia Gminy Lubań do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA TERENIE GMIN ZAGRODNO, OSIECZNICA, WARTA BOLESŁAWIECKA, LUBAŃ, WĘGLINIEC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”

Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Lubań w sprawie przystąpienia Gminy Lubań do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA TERENIE GMIN ZAGRODNO, OSIECZNICA, WARTA BOLESŁAWIECKA, LUBAŃ, WĘGLINIEC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”

2019-02-20 13:22:22
Uchwała nr VII/39/2019 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VII/39/2019 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2019-02-13 10:21:18
Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Lubań zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań

Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Lubań zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań

2019-01-31 13:03:56
Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Lubań w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2019

Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Lubań w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2019

2019-01-31 13:02:50
Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Lubań w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości

Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Lubań w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości

2019-01-31 13:01:16
Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

2019-01-31 12:55:40
Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2019-01-31 12:54:05
Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-01-31 12:52:49
Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań

Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań

2019-01-31 12:51:44
Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubań

Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubań

2019-01-31 12:50:39