Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań

Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań

2019-01-11 13:18:11
Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019

Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019

2019-01-11 13:14:00
Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa – Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa – Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny

2019-01-07 16:49:27
Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

2019-01-07 16:44:59
Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018

2019-01-07 16:43:22
Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań

2019-01-07 16:29:10
Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

2019-01-07 16:28:34
Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2019.

Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2019.

2019-01-07 16:24:15
Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

2019-01-07 16:18:35
Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Lubań

Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Lubań

2019-01-07 16:17:29