Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr I/119/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubań za 2017 rok.

2018-05-10 15:16:22
Zarządzenie Nr 28/OW/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2017

2018-05-10 15:06:08