Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 53 z dnia 20.12.2018 roku, w sprawie wyodrębnionej ewidencji ksiegowej programu "E-usługi publiczne w Gminie Lubań"

2019-01-07 15:46:28
Zarządzenie Nr 52 z dnia 20.12.2018 roku, w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej programu "Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań"

2019-01-07 15:44:06
Zarządzenie Nr 51 z dnia 20.12.2018 roku, w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "P_rzewozy szkolne do szkół na terenie gminy Lubań"

2019-01-07 15:39:16
Zarządzenie Nr 50 z dnia 20.12.2018 roku, w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie "Dożywianie dzieci w przedszkolach na terenie gminy Lubań"

2019-01-07 15:36:23
Zarządzenie Nr 49 z dnia 04.12.2018 roku, w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Lubań do wykonania zadań w imieniu Wójta Gminy Lubań.

2019-01-07 15:34:19
Zarządzenie Nr 48 z dnia 04.12.2018 roku, w sprawie opiniowania i akceptowania projektów uchwał przedkładanych na sesję Rady Gminy Lubań.

2019-01-07 15:29:55
Zarządzenie Nr 47 z dnia 04.12.2018 roku, w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lubań.

2019-01-07 15:25:40
Zarządzenie Nr 46 z dnia 04.12.2018 roku, w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedsawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z orginałem w imieniu Wójta.

2019-01-07 15:13:56
Zarządzenie Nr 45 z dnia 04.12.2018 roku, w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Lubań oraz przyjęcia i przechowywania dokumentów związanych z akcją kurierską.

2019-01-07 15:09:06
Zarzadzenie Nr 44 z dnia 27.11.2018 roku, w sprawie zadania "Modernizacja budynku urzędu poprzez wymianę i docieplenie pokrycia doachowego wraqz z montażem urządzeń fotowoltaicznych"

2019-01-07 15:06:24