Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLII/326/2018 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018

Uchwała nr XLII/326/2018 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018

2018-11-07 10:14:57
Uchwała nr XLII/325/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Lubań na budowę studni wierconych

Uchwała nr XLII/325/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Lubań na budowę studni wierconych

2018-11-07 10:14:31
Uchwała nr XLII/324/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2017/2018.

Uchwała nr XLII/324/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2017/2018.

2018-11-07 10:12:19
Uchwała nr XLII/323/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr XLII/323/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

2018-11-07 10:11:10
Uchwała nr XLII/322/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin.

Uchwała nr XLII/322/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin.

2018-11-07 10:10:17
Uchwała nr XLII/321/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach.

Uchwała nr XLII/321/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach.

2018-11-07 10:07:18
Uchwała nr XLI/320/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na okresprzekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne p.n."Modernizacja budynku urzędu poprzez wymianę i docieplenie pokrycia dachowego wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych"

Uchwała nr XLI/320/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na okresprzekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne p.n."Modernizacja budynku urzędu poprzez wymianę i docieplenie pokrycia dachowego wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych"

2018-11-07 10:06:08
Uchwała nr XLI/319/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/308/2018 z dnia 3 lipca 2018 rok dotyczącej wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubań

Uchwała nr XLI/319/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/308/2018 z dnia 3 lipca 2018 rok dotyczącej wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubań

2018-11-07 10:03:24
Uchwała nr XLI/318/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań

Uchwała nr XLI/318/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań

2018-11-07 09:41:24
Uchwała nr XLI/317/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2014-2024

Uchwała nr XLI/317/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2014-2024

2018-11-07 09:40:06