Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr I/37/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Lubań z dnia 29 grudnia 2017 roku nr XXXIII/272/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań oraz XXXIII/271/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2018

2018-02-21 14:03:34
Uchwała nr I/36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Lubań przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubań nr XXXIII/271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2018

2018-02-21 14:01:21
Uchwała Nr XXXIII/271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2018

2018-01-11 09:41:31