Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja dotycząca obowiązków mieszkańców związanych z wprowadzeniem uchwały nr XLI/140/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2018-12-12 09:24:17
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Pisarzowice””.

2018-11-16 13:44:51
Informacja - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2018-11-15 10:02:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) i grawitacyjnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości”.

2018-11-09 14:02:28
Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezoieczenia Społecznego

2018-10-29 15:16:01
Informacja dla rolników - renta socjalna

2018-09-04 07:19:14
Uchwała NR XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2018-07-31 07:39:40
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań na okres 3 lat

2018-06-18 12:50:04
Informacja KRUS dotycząca nowych kwot przychodów decydujących o zmiejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

2018-06-15 13:27:30
Ogłoszenie o spotkaniach konsultacyjnych

2018-06-15 08:51:31