Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE WD Z 5 GRUDNIA 2018

2018-12-13 08:25:05
Informacja dotycząca obowiązków mieszkańców związanych z wprowadzeniem uchwały nr XLI/140/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2018-12-12 09:24:17
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Pisarzowice”

2018-12-10 15:42:35
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 05.12.2018 r.

2018-12-07 07:06:13
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z 29 LISTOPADA 2018

2018-12-06 08:38:28
Postanowienie opiniujące ,,Projekt robót geologicznych..."

2018-12-04 14:39:34
Informacja o obowiązujących od 1 grudnia 2018 r. nowych kwotach przychodów decydujących o zminiejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

2018-12-04 08:16:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Pisarzowice””.

2018-11-16 13:44:51
Informacja - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2018-11-15 10:02:29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium (dotyczy usunięcia przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna oraz usunięcia nieaktualnego przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa - Czarna)

2018-11-14 07:40:31