Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja dotycząca Programu "Mieszkanie Plus".

2018-10-16 10:06:51
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwetycji w zakresie sieci przesyłowej.

2018-10-12 07:46:47
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna" w ramach zadania:"Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice:.

2018-10-12 07:34:50
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

2018-10-11 07:42:46
OBWIESZCZENIE WD Z 28 WRZEŚNIA 2018

2018-10-04 09:11:08
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTEPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I CHORÓB DZIECI ROLNIKÓW

2018-10-02 13:57:01
Informacja dla rolników - renta socjalna

2018-09-04 07:19:14
Uchwała NR XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2018-07-31 07:39:40
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań na okres 3 lat

2018-06-18 12:50:04
Informacja KRUS dotycząca nowych kwot przychodów decydujących o zmiejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

2018-06-15 13:27:30