Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trynie art. 19a 

 

 

Dnia 16 października br. Wójt Gminy Lubań podjąłdecyzję o zleceniu Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „ODNOWA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

Po rozpatrzeniu oferty, uznano celowość realizacji zadania publicznego pn. „ XVIII Rocznica Stowarzyszenia Abstynentów „ODNOWA” w Lubaniu”  i zlecono jego wykonanie.

Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w wysokości 500,00 zł.  

 

 

Załączniki

oglszenie o udzoieleniu dotacji.pdf

Data: 2018-10-17 07:46:48 Rozmiar: 142.7k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Ślimak
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Ślimak
Czas wytworzenia: 2018-10-17 07:46:47
Czas publikacji: 2018-10-17 07:46:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak