Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/124/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubań za 2016 rok

2017-05-05 08:27:16
Zarządzenie Nr 15/OW/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu prognozy finansowej budżetu Gminy Lubań za 2016 rok

2017-03-29 14:22:30