Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 20.12.2017 roku, w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Wójta Gminy Lubań z dnia 18.08.2016 roku, w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

2018-04-11 13:01:01
Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 20.12.2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Gminy Lubań systemu Platforma Zakupowa.

2018-04-11 12:59:11
Zarzadzenie Nr 40/2017 z dnia 20.12.2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Gminy Lubań programu QNET JPK

2018-04-11 12:56:55
Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 17.10.2017 roku, w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2014 Wójta Gminy Lubań z dnia 15 maja 2014 roku, dotyczącej wprowadzenia instrukcji funkcjonowania gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Gminie Lubań.

2018-04-11 12:48:30
Zarządzenie Nr 38 z dnia 09.11.2017 roku, w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na zadanie "Niska emisja- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Luba ń"

2018-04-11 12:24:08
Zarządzenie Nr 37 z dnia 09.11.2017 roku, w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kościelnik dz nr 202/1"

2018-02-20 13:01:38
Zarządzenie Nr 36 z dnia 30.10.2017 roku, w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze gminnej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej i klęsk żywiołowych.

2018-02-20 12:58:57
Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 16.10.2017 roku, w sprawie powołania komisj iinwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy Lubań, będących w ewidencji Urzędu Gminy Lubań.

2018-02-20 12:58:34
Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 16.10.2017 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na 2017 rok.

2018-02-20 12:58:22
Zarządzenie Nr 33/2017 roku, w sprawie planu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz harmonogramu i terminarzu inwentaryzacji8 na rok 2017.

2018-02-20 12:14:20