Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/192/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytakami na lata 2016 - 2019 dla Gminy Lubań

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 747 z dnia 15.02.2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.03.2017.

2017-02-20 13:42:54
Uchwała Nr XXI/190/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 746 z dnia 15.02.2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 marca 2017 roku.

2017-02-20 13:38:40