Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/50/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubań przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubań nr XX/173/2016 z dnia 30 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2017

2017-02-16 13:38:26
Uchwała Nr I/51/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubań nr XX/174/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań oraz nr XX/173/2016 z dnia 3 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2017

2017-02-16 13:36:11
Uchwała Nr I/256/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Lubań przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Lubań na 2017 rok

2017-01-09 10:25:09
Uchwała Nr I/255/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubań projekcie uchwały budżetowej gminy Lubań na 2017 rok

2017-01-09 10:23:52
Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Gminy Lubań w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2017

2017-01-09 10:22:00