Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowąń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-09-20 08:19:15
Informacja Wojewody Dolnośląskiego o bezpłatnej aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.

2017-09-06 09:07:56
Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zmianie kwoty przychodów decydujące o amniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

2017-09-05 07:59:23
List prezesa KRUS dot. szkód, informacja dyrektora OR

2017-08-21 16:15:42
Szkolenie pt.” „WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE"

2017-08-18 09:51:02
Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę roliczą

2017-08-07 11:18:49
Komunikat Wojewody Dolnosląskiego.

2017-07-26 14:01:39
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obnszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-25 09:26:06
Informacja dotycząca inwestycji pn. ,,Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna"

2017-07-13 14:21:17
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników i dzieci. Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

2017-07-06 08:16:55