Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenia RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. ,,Siekierka - zwiększenie retencji i poprawia bioróżnorodności"

2017-12-21 11:34:12
Decyzja nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstepu do lasu.

2017-11-17 07:13:28
Zaproszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu do służby przygotowawczej.

2017-11-14 07:49:13
Sprawozdania z badań wody

2017-10-09 14:48:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowąń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-09-20 08:19:15
Informacja Wojewody Dolnośląskiego o bezpłatnej aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.

2017-09-06 09:07:56
List prezesa KRUS dot. szkód, informacja dyrektora OR

2017-08-21 16:15:42
Szkolenie pt.” „WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE"

2017-08-18 09:51:02
Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę roliczą

2017-08-07 11:18:49
Komunikat Wojewody Dolnosląskiego.

2017-07-26 14:01:39