Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Wojewody Dolnosląskiego.

2017-07-26 14:01:39
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obnszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-25 09:26:06
Informacja dotycząca inwestycji pn. ,,Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna"

2017-07-13 14:21:17
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników i dzieci. Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

2017-07-06 08:16:55
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu we wsi Radostów Dolny.

2017-06-26 16:20:12
Informacja dla rolników dot. terminu złożenia oświadczenia/zaświadczenia o rocznej kwocie podatku dochodowego

2017-06-06 09:20:44
Sprawozdania z badań wody

2017-06-01 10:00:58
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

2017-05-23 10:11:34
Obwieszczenie

2017-05-23 10:10:31
Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

2017-05-09 15:19:47