Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie 35/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie przeprowadzenia wymagalnej inwentaryzacji rocznej na 2016 rok.

2017-01-30 13:18:01
Zarządzenie 34/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

2017-01-30 13:15:39
Zarządzenie 33/2016 z dnia 08.12.2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn. "Przewóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Lubań".

2017-01-30 13:09:20
Zarządzenie 32/2016 z dnia 10.11.2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetagowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:" Przebudowa drogi w miejscowości Mściszów dz nr 221,218".

2017-01-30 12:58:21
Zarządzenie 31/2016 z dnia 03.11.2016r. w sprawie dopuszczeniado eksploatacji w Urzędzie Gminy Lubań programu eSesja.

2017-01-30 12:54:26
Zarządzenie 30/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lubań w okresie zimowym 2016/2017.

2017-01-30 12:54:02
Zarządzenie 28/2016 z dnia 12.10.2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz dz.nr 335".

2017-01-30 12:48:19
Zarządzenie 29/2016 z dnia 19.10.2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na zadanie pn."Odbudowa mostu nad ciekiem Olszówka w miejscowości Jałowiec w ciągu drogi dz.nr 99,148".

2017-01-30 12:43:46
Zarządzenie 27/2016 z dnia 04.10.2016r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Lubań.

2016-10-04 12:00:35
Zarządzenie 26/2016 z dnia 27.09.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubań.

2016-10-04 11:57:31