Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/166/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontoriacie na lata 2017-2020

2017-08-11 08:23:39
Postanowienie sądu do Uchwały Nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Lubań z 18 października 2013 roku.

2016-10-03 15:12:14
Uchwała Nr XVII/90/2011 Rady Gminy Lubań z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zminy uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Lubań z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.

2016-04-13 10:36:25
Uchwała Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy Lubań z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Lubań z dnia 18 pażdziernika w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2016.

2016-04-13 10:31:22
Uchwała Nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Lubań z dnia 18 pażdziernika 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w latach 2014-2016.

2016-04-13 10:21:51
Uchwała Nr XXIX/159/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku.

2016-04-13 10:14:13
Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Lubań z dnia 29 września 20011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.

2016-04-13 09:56:06
Uchwała Nr XXXI/258/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku.

2016-04-07 09:27:40
Uchwała Nr XIX/79/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku..

2016-04-07 09:26:00
Uchwała Nr XI/112/2007 Rady Gminy Lubań z dnia 31 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008 roku.

2016-04-07 09:23:53