Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/186/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2016 roku Pana Stanisława Guszpit na bezprawne zawładnięcie działki przez Wójta Gminy Lubań

2017-01-09 10:49:21
Uchwała Nr XX/185/2016 z dnia 30 grudia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/165/2016 w sprawie nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

2017-01-09 10:47:37
Uchwała Nr XX/184/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach samorządowych, oddziale przedrszkolnym przy szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubań

2017-01-09 10:45:38
Uchwała Nr XX/183/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wypłacania diet, ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Radnym Gminy Lubań

2017-01-09 10:44:21
Uchwała Nr XX/182/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2017

2017-01-09 10:42:45
Uchwała Nr XX/181/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy

2017-01-09 10:41:28
Uchwała Nr XX/180/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubań na lata 2016-2031

2017-01-09 10:41:02
Uchwała Nr XX/179/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Radogoszcz w Gminie Lubań

2017-01-09 10:35:32
Uchwała Nr XX/178/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

2017-01-09 10:34:46
Uchwała Nr XX/177/2016 zmieniająca uchwałę nr XIX/171/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Lubań

2017-01-09 10:33:08