Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne w sprawie prawidlowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

2017-01-10 08:09:21
Protokół z kontroli organizacji ruchu drogowego

2017-01-09 09:45:28
Wystąpienie pokontrolne z postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w jednostce organizacyjnej bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji

2017-01-04 09:04:24
Protokół z kontroli realizacji zadania planowanego do dofinansowania ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2016-11-16 13:40:48
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

2016-11-15 08:44:32
Protokół z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2016-11-02 09:54:55
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Lubań w latach 2013-2015 oraz w I kwartale 2016 roku

2016-10-03 14:43:44
Protokół kontroli 72/2016 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie książki drogi gminnej Radogoszcz-Henryków Lubański

2016-08-05 07:13:49
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Lubaniu przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2016 roku

2016-04-01 10:41:42
Wystapienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatkowania środkó Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2016-03-16 07:58:33