Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/55/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubań przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubań nr XI/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2016

2016-02-24 09:53:57
Uchwała Nr I/56/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Lubań nr XI/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań oraz nr XI/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2016

2016-02-24 09:52:01
Uchwała Nr XI/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2016

2016-01-13 14:08:40