Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
informacja Głównego lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków dla hodowców drobiu.

2017-02-17 08:29:18
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

2016-12-23 13:13:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o odstapieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów pn."Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubań na lata 2016-2031".

2016-11-09 12:08:40
Informacja o przystapieniu do opracowania "Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5."

2016-09-26 10:17:15
informacja dot. budowy linii 400 kV Mikułowa-Czerna

2016-08-18 10:05:58
List Prezesa KRUS z prośbą o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństaw i higieny pracy podczas prac polowych.

2016-08-09 10:10:25
Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badania struktury gospodarstw rolnych na terytorium Polski.

2016-07-29 12:17:08
Sprawozdanie z badań wody - Mściszów SUW

2016-07-13 10:10:28
Informacja Wojewódzkiego Insektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o jakości powietrza.

2016-07-07 09:34:54
Informacja o ćwiczeniach RENEGADE-SAREX.

2016-06-10 15:20:09