Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 23.12.2015r w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania będących w ewidencji Urzędu Gminy Lubań

2016-06-01 14:02:08
Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 23.12.2015r w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Lubań środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

2016-06-01 13:56:29
Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 23.12.2015r w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubań

2016-06-01 13:52:29
Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 23.12.2015r w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu "Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Pisarzowicach- Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pisarzowicach"

2016-06-01 13:49:45
Zarządzenie nr 53/2015r w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadanie pn. "Dożywianie dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radogoszczy, Radostowie Średnim i Pisarzowicach".

2016-06-01 13:46:03
Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 7.12. 2015r w sprawie czasu pracy w miesiącu grudniu 2015 roku.

2016-06-01 13:40:11
Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 08.12.2015r. w sprawiepowołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Mściszów, Radostów Dolny, Nawojów Śląski i Jałowiec.

2016-06-01 13:39:29
Zarządzenie nr 50 /2015 z dnia 19.11.2015 w sprawie trybu postępowania w spłacie o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubań

2015-11-23 14:22:40
Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 12.11.2015 w sprawie sporządzenie spisu z natury

2015-11-23 14:20:48
Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 12.11.2015 w sprawie sporządzenia spisu z natury

2015-11-23 14:15:11