Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług kominiarskich dla Gminy Lubań w latach 2018-2019

2017-11-06 11:57:21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Lubań

2017-09-15 11:19:20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Radostów Średni dz. nr 183 (0+000do 0+500) [powódź oraz intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

2017-09-05 11:25:45
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego w kwocie 1464656 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji zaplanowanych w budżecie na rok 2017

2017-08-28 09:18:53
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania "Bieżace utrzymanie dróg - droga Pisarzowice dz. nr 494/7"

2017-08-23 13:16:32
Informacja o wyborze najkorzystniejscej oferty na przewóz dzieci i młodzieży do szkól podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubań

2017-07-31 15:27:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pisarzowicach"

2017-07-19 10:02:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań

2017-07-13 09:25:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wykonanie rocznych przeglądów technicznych : publicznych dróg gminnych, przepustów w drogach wewnętrznych , kładek i obiektów mostowych".

2017-06-26 08:22:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie " Przebudowa drogi lokalnej w Pisarzowicach dz. nr 678 i przebudowa drogi wewnętrznej w Radostowie Średnim dz. nr 17"

2017-03-29 09:26:06