Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pisarzowicach"

2017-07-19 10:02:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań

2017-07-13 09:25:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wykonanie rocznych przeglądów technicznych : publicznych dróg gminnych, przepustów w drogach wewnętrznych , kładek i obiektów mostowych".

2017-06-26 08:22:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie " Przebudowa drogi lokalnej w Pisarzowicach dz. nr 678 i przebudowa drogi wewnętrznej w Radostowie Średnim dz. nr 17"

2017-03-29 09:26:06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi geodezyjne na terenie gminy Lubań

2017-03-24 09:03:04
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej części I, II i III i unieważnieniu części IV, V, VI na odśnieżanie dróg na terenie gminy Lubań w okresie 2014/2015

 
2014-11-27 13:47:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Boisko lekkoatletyczne - mapa

 
2014-09-17 12:35:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Boisko lekkoatletyczne - badania geologiczne

 
2014-09-17 12:33:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbudowę kładki dla pieszych na rzece Kwisie w miejscowościach Kościelnik-Jałowiec

 
2014-09-15 15:22:18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbudowę drogi gminnej w Mściszowie

 
2014-09-12 08:46:54