Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2009

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2009
2011-05-06 14:02:26
Oinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań

Oinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań
2010-06-22 14:12:01
Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lubań za rok budżetowy 2009

Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Lubań za rok budżetowy 2009
2010-06-22 14:08:54
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłozonym przez Wójta Gminy Luban prawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubań za rok 2009

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłozonym przez Wójta Gminy Luban prawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubań za rok 2009
2010-06-22 14:00:29