Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarzadzenie nr 66/OW/2009 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego - Szkól w Lubaniu - Halinie Gancarz

Zarzadzenie nr 66/OW/2009 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego - Szkól w Lubaniu - Halinie Gancarz
2010-03-23 10:49:38
Zarzadzenie nr 65/OW/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych

Zarzadzenie nr 65/OW/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych
2010-03-23 10:47:38
Zarzadzenie nr 64/OW/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2009

Zarzadzenie nr 64/OW/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2009
2010-03-23 10:45:38
Zarządzenie nr 63/OW/2009 w sprawie przekazania pomocy dydaktycznych nabytych w ramach Rządowego Programu 'Radosna Szkoła'

Zarządzenie nr 63/OW/2009 w sprawie przekazania pomocy dydaktycznych nabytych w ramach Rządowego Programu 'Radosna Szkoła'
2010-03-23 10:44:38
Zarządzenie nr 62/OW/2009 w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań

Zarządzenie nr 62/OW/2009 w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań
2010-03-23 10:40:38
Zarzadzenie nr 61/OW/2009 w sprawie realizacji projektu "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyso

Zarzadzenie nr 61/OW/2009 w sprawie realizacji projektu "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyso
2010-03-23 10:39:38
Zarządzenie nr 60/OW/2009 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2010

Zarządzenie nr 60/OW/2009 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2010
2010-03-23 10:28:54
Zarzadzenie nr 59/OW/2009 w sprawie zmiany budzetu Gminy Lubań na rok 2009

Zarzadzenie nr 59/OW/2009 w sprawie zmiany budzetu Gminy Lubań na rok 2009
2010-03-23 10:26:53
Zarządzenie nr 58/OW/2009 w sprawie odstapienia od aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Luban

Zarządzenie nr 58/OW/2009 w sprawie odstapienia od aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Luban
2010-03-23 09:57:53
Zarządzenie nr 57/OW/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy lubań na rok 2010

Zarządzenie nr 57/OW/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy lubań na rok 2010
2010-03-23 09:49:57