Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/47/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lubań Nr XXIX/156/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubań na lata 2013-2024 oraz Nr XXIX/154/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubańm na rok 2013

 
2013-02-12 12:05:02
Uchwała Nr I/46/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Lubań przedstawionego w uchwale Rady Gminy Lubań nr XXIX/154/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2013

 
2013-02-12 12:02:38
Uchwała nr I/290/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok

 
2013-01-11 13:49:58
Uchwała nr I/291/20142 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubań projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

 
2013-01-11 13:48:21
Uchwała nr I/292/2012 regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubań przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

 
2013-01-11 13:46:25
Uchwała nr XXIX/176/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2013

 
2013-01-08 07:37:25