Przyłączenie do sieci wodociągowej 

 

Przyłączenie do sieci wodociągowej 

Symbol:
7037

Wydział:
Podanie składa się w sekretariacie

Podstawa prawna:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.( Uchwała Rady Gminy Nr VIII/36/2003 z dnia 23 lipca 2003 roku )
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 )


Opłaty:
Za techniczne warunki przyłącza pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 50 zł ( zob. opłata administracyjna )

Termin odpowiedzi:
Do 30 dniu od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Pan Zbigniew Tomczyk ( tel. 075 646 59 34 )

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletów dokumentów lub ich nieważności (nie aktualności) wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Czas wydania warunków będzie liczony od daty złożenia poprawnego i kompletnego wniosku.

Dokumenty
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i warunków technicznych przyłącza,
2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 rejonu lokalizacji budynku potwierdzony przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzny w Lubaniu (aktualizacja z okresu max. 6 m-cy).,
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

 


Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-03 11:57:17
Czas publikacji: 2003-12-08 08:44:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak