Opłata administracyjna za czynności urzędowe 

 

Opłata administracyjna za czynności urzędowe 

Opłata administracyjna ( stan na dzień 1 marca 2004 roku )

      Opłata administracyjna jest to opłata którą rada gminy może wprowadzić za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy ( wójt ), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Według stanu na dzień 1 marca 2004 roku stawka opłaty administracyjnej nie może przekroczyć 193,31 zł.

Podstawa prawna:
• art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. “d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 roku - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. );
• uchwała Rady Gminy Lubań nr VIII / 61 / 95 z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej ( zmiana - uchwała Rady Gminy Lubań nr XXIX / 186 / 98 z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Lubań nr VIII / 61 / 95 z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej )
• uchwała Rady Gminy Lubań nr XXVI / 170 / 2001 z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań.

Aktualna wysokość opłaty administracyjnej w Gminie Lubań: 
• 50 zł za czynności urzędowe polegające na wydaniu warunków technicznych przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej;
• 25 zł za czynności urzędowe polegając na dokonaniu odbioru technicznego obiektu;
• 60 zł za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań - od każdej pełnej i zaczętej strony formatu A4. Jednak łączna wysokość pobranej opłaty administracyjnej nie może przekroczyć 180 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Lubań.

 


Liczba odwiedzin : 2711
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-01 11:39:58
Czas publikacji: 2003-12-05 13:51:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak