Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 

 

 

Symbol:
6624

Wydział:
Ref. Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1629 ze zm.).


Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Nadanie numeru porządkowego dokonuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia.

Jednostka odpowiadająca:
Pani Karolina Pozauć tel. 75 646 59 31

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego wraz z załącznikami:

- kopią mapy(zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu) w skali, na której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku,

-tytułem prawny wnioskodawcy do nieruchomości (odbiór budynku w przypadku nowo wybudowanego budynku, akt notarialny, odpis z KW, wypis z ewidencji gruntów).

 


Liczba odwiedzin : 648
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Straszko
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Pozauć
Czas wytworzenia: 2003-12-05 08:16:37
Czas publikacji: 2016-11-24 12:23:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak