Udostępnianie danych osobowych 

 

Udostępnianie danych osobowych 

Symbol:
5110

Wydział:
Referat Organizacyjno - Prawny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami/, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. W sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Pesel oraz ewidencji dowodów osobistych oraz warunków sposobu ich wnoszenia /Dz. U. Nr 2, poz. 564 z późniejszymi zmianami/, ustawa z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami/

Opłaty:
Podanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, załączniki do podania po 0,50 zł,
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje pewne zwolnienia ( zob. opłata skarbowa ) .
Opłata za udostępnienie danych osobowych wynosi - 30,40 zł. / 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach /.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Pani Irena Sokołowska ( tel. 075 646 59 27 )

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Lubań w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Uwagi:
Brak

Dokumenty
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Pesel, ewidencji utraconych dowodów osobistych,
Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,

 


Liczba odwiedzin : 607
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Mizgier
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-04 11:10:06
Czas publikacji: 2003-12-05 13:51:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak