Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 70/OW/2010 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Uniegoszczy, Gmina Lubań

 
2012-09-10 08:35:18
Zarządzenie nr 69/OW/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/OW/2003 Wójta Gminy Lubań z dnia 01.04.2003 r w sprawie określenia zasad używania pomieszczenia w budynku po szkole podstawowej w Henrykowie Lubańskim dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z późn. zm.

 
2012-09-10 08:33:30
Zarządzenie nr 68/OW/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 39/2001 Zarządu Gminy Lubań z dnia 14.11.2001 w sprawie określenia zasad używania pomieszczenia w budynku po szkole podstawowej w Henrykowie Lubańskim dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z późn. zm.

 
2012-09-10 08:31:41
Zarządzenie nr 67/OW/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 40/2001 Zarządu Gminy Lubań z dnia 14.11.2001 r w sprawie określenia zasad używania pomieszczenia w budynku po szkole podstawowej w Mściszowie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych z późn. zm..

 
2012-09-10 08:29:47
Zarządzenie nr 66/OW/2010 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kościelniku, gmina Lubań

 
2012-09-10 08:28:42
Zarządzenie nr 64/OW/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010

 
2012-09-10 08:25:33
Zarządzenie nr 63/OW/2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości

 
2012-09-10 08:24:51
Zarządzenie Nr 97/OW/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010

Zarządzenie Nr 97/OW/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010
2011-02-01 12:07:51
Zarządzenie Nr 95/OW/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2010

Zarządzenie Nr 95/OW/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2010
2011-02-01 12:05:30
Zarządzenie Nr 94/OW/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubań na rok 2010

Zarządzenie Nr 94/OW/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubań na rok 2010
2011-02-01 12:04:08