Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań Nr IRŚ.6220.2.2.2018.KP.11 z dn. 31.01.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Pisarzowice."

2019-02-01 13:23:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Odtworzeniu siedmiu (z kompleksu dziewięciu sztuk) stawów, oraz przebudowa przepustu na działkach nr ew. 195/244 i 237/240 arkusz mapy 0004 w obrębie Kościelniki Dolne Teren leśnictwa Olszyna oddziały leśne: 240l, 240m, 244d, 244h”

2017-05-26 07:45:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ,,Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów Dolny dz. 150, 141 (0+000 do 0+400) z mostem nad ciekiem Luciąża (3km+930) [powódź oraz intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”

2017-03-14 13:43:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,, Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Nawojowie Łużyckim"

2016-11-18 07:32:45
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, odbudowa mostu nad ciekiem Olszówka..."

2016-10-27 11:46:24
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie mostu nad ciekiem Olszówka (0+440) w miejscowości Jałowiec w ciągu drogi dz. nr 99, 148 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013 r.]”

2016-08-18 08:49:46
Decyzja sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Odbudowa elektrowni wodnej Kościelnik i jazu w km 77,315 rzeki Kwisy na działkach nr 730/9, 739 i 745 obręb Kościelnik i działce nr 114 obręb Jałowiec”.

 
2013-10-08 14:00:59
Obwieszczenie NR IRŚ6220.2.2013.MB.10 o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

 
2013-04-03 12:33:40
Zawiadomienie NR IRŚ.6220.2.2013.MB.9 o wydanej decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- pow. 20 stron postepowania- Wykonanie nawierzchni kamiennej tłuczniowej...

 
2013-04-03 11:15:36
Zawiadomienie Nr IRŚ.6220.3.2012.MB.3 o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach-Rozbudowa warsztatu naprawy mechanicznej pojazdów z jednostanowiskowego na dwustanowiskowe na dz. nr 2 w Henrykowie


2012-02-09 14:25:19