Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/336/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 
2015-01-12 15:00:59
Uchwała Nr L/335/2014 o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS)

 
2015-01-12 14:59:39
Uchwała Nr L/333/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2014

 
2015-01-12 14:57:34
Uchwała Nr L/332/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Lubań

 
2015-01-12 14:55:52
Uchwała Nr XLIX/331/2014 w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 
2014-09-30 14:02:02
Uchwała Nr XLIX/330/2014 w sprawie wystapienia przez Gminę Lubań z Południowo-Zachodniego Forum Samorządu terytorialnego "Pogranicze"

 
2014-09-30 14:00:55
Uchwała Nr XLIX/329/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/158/2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2014-09-30 13:58:05
Uchwała Nr XLIX/328/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 
2014-09-30 13:57:10
Uchwała Nr XLIX/327/2014 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2020

 
2014-09-30 13:56:00
Uchwała Nr XLIX/326/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
2014-09-30 13:55:06