Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IV/14/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała nr IV/14/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011-01-05 14:30:10
Uchwała nr IV/13/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubań

Uchwała nr IV/13/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubań
2011-01-05 14:28:18
Uchwała nr IV/12/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2011

Uchwała nr IV/12/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2011
2011-01-05 14:24:20
Uchwała nr IV/11/2010 w sprawie zaciagnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla operacji realizowanej w ramach działania "odnowa i Rozwój wsi" o nazwie "Modernizacja warz z wyposażeniem świetlicy szansą na stworzenie centrum kulturalnego całej gminy" i operacji w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Uchwała nr IV/11/2010 w sprawie zaciagnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla operacji realizowanej w ramach działania "odnowa i Rozwój wsi" o nazwie "Modernizacja warz z wyposażeniem świetlicy szansą na stworzenie centrum kulturalnego całej gminy" i operacji w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
2011-01-05 14:14:14
Uchwała nr IV/10/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010

Uchwała nr IV/10/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010
2011-01-05 14:08:55
uchwała Nr III/9/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nawojów Łużycki i Nawojów Śląski

uchwała Nr III/9/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nawojów Łużycki i Nawojów Śląski
2011-01-05 14:03:20
uchwała Nr III/8/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Uniegoszcz

uchwała Nr III/8/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Uniegoszcz
2011-01-05 13:59:22
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań
2010-12-20 11:44:02
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010

Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2010
2010-12-20 11:41:40
Uchwała w sprawie powolania stałych komisji Rady Gminy Lubań, okreslenia przedmiotu ich działania oraz ustalenia ich skladów osobowych

Uchwała w sprawie powolania stałych komisji Rady Gminy Lubań, okreslenia przedmiotu ich działania oraz ustalenia ich skladów osobowych
2010-12-20 11:39:29