Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/B1/2/2012-decyzja-Rozbudowa warsztatu...w Henrykowie

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 

 Nr 1/B1/2/2012

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa warsztatu naprawy mechanicznej pojazdów z jednostanowiskowego na dwustanowiskowe na działce nr 2 w Henrykowie.

3

 

 Znak sprawy

 

 

 IRŚ 6220.3.2012.MB.2

4

 

 Data wydania

 

 10.02.2012 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Wójt Gminy Lubań 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Elżbieta i Jacek Połubok

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

3/A1/12/2011

 

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

Urząd Gminy w Lubaniu

Referat Mienia Komunalnego Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Pok. Nr3

Tel. 075 646 59 31

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

 

2012-02-07 14:07:24
1/B1/1/2012-postanowienie-Rozbudowa warsztatu....w Henrykowie

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 

 Nr 1/B1/1/2012

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Postanowienie o nie stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji –Rozbudowa warsztatu naprawy mechanicznej na działce nr 2 w Henrykowie

3

 

 Znak sprawy

 

 

 IRŚ 6220.1.2012.MB2

4

 

 Data wydania

 

 25.01.2012 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Wójt Gminy Lubań 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Wasserunion GmbH Thomasiusstr.2, 04109 Leipzig (adres do korespondencji-ul. Malinowa 6/5, 61-464 Poznań) w imieniu której działa Karol Łuczewski

 

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

3/A1/12/2011

 

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Lubań, Referat Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Dabrowskiego 18, 58-800 Lubań, pok. nr 3 tel. 75 646 5931

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

2012-01-25 14:32:05
2/B1/10/2011-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-Oczyszczalnia ścieków Pisarzowice

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 

 Nr 2/B1/10/2011

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pisarzowice, Gmina Lubań przeznaczonej dla 500 RLM” na działce nr 540/22, obręb Pisarzowice, Gmina Lubań

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 

 IRŚ 6220.2-5.2011

4

 

 Data wydania

 

 03.10.2011 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Wójt Gminy Lubań 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Pełnomocnik:Wasserunion GmbH Thomasiusstr.2, 04109 Leipzig (adres do korespondencji-ul. Malinowa 6/5, 61-464 Poznań) w imieniu której działa Karol Łuczewski

Inwestor: Gmina Lubań

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

2/A1/9/2011

 

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

Urząd Gminy w Lubaniu

Referat Mienia Komunalnego Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Pok. Nr3

Tel. 075 646 59 31

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

 

2011-09-30 09:56:47
2/B1/09/2011-postanowienie-brak oceny oddziaływania na środowisko-Modernizacja oczyszczalni ścieków w pisarzowicach

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 

 Nr 2/B1/09/2011

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Postanowienie o nie stwierdzeniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji –Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pisarzowice, Gmina Lubań przeznaczonej dla 500 RLM na działce nr 540/22-Pisarzowice

3

 

 Znak sprawy

 

 

 IRŚ 6220.2-4.2011

4

 

 Data wydania

 

 20.09.2011 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Wójt Gminy Lubań 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Wasserunion GmbH Thomasiusstr.2, 04109 Leipzig (adres do korespondencji-ul. Malinowa 6/5, 61-464 Poznań) w imieniu której działa Karol Łuczewski

 

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

2/A1/09/2011

 

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

Urząd Gminy w Lubaniu

Referat Mienia Komunalnego Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Pok. Nr3

Tel. 075 646 59 31

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

2011-09-22 08:11:25
53/B1/12/2010-wycinka drzew-Pisarzowice

53/B1/12/2010-wycinka drzew-Pisarzowice
2011-07-22 10:19:00
52/B1/12/2010-wycinka drzew-Uniegoszcz

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 

 Nr 52/B1/12/2010

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja  o usunięciu zadrzewienia  obręb Uniegoszcz dz. 227/2

3

 

 Znak sprawy

 

 

 RMKMIR/MB/7635/38/2010

4

 

 Data wydania

 

 09.12.2010 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Wójt Gminy Lubań 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Suduł Józef

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

52/A1/12/2010

 

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

Urząd Gminy w Lubaniu

Referat Mienia Komunalnego Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Pok. Nr3

Tel. 075 646 59 31

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

2011-07-22 09:57:29
51/B1/11/2010-wycinka drzew-Mściszów

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 

 Nr 51/B1/11/2010

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja  o usunięciu zadrzewienia  obręb Mściszów 196

3

 

 Znak sprawy

 

 

 RMKMIR/MB/7635/37/2010

4

 

 Data wydania

 

 25.11.2010 r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

 

Wójt Gminy Lubań 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Puk Piotr

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

 

51/A1/11/2010

 

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

Urząd Gminy w Lubaniu

Referat Mienia Komunalnego Mieszkalnictwa i Rolnictwa

Pok. Nr3

Tel. 075 646 59 31

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

2011-07-22 09:42:13
50/B1/11/2010-wycinka drzew-Radostów Dolny

50/B1/11/2010-wycinka drzew-Radostów Dolny
2011-07-22 09:33:47
49/B1/11/2010-wycinka drzew-Pisarzowice

49/B1/11/2010-wycinka drzew-Pisarzowice
2011-07-22 09:23:26
48/B1/11/2010-wycinka drzew-Kościelnik

48/B1/11/2010-wycinka drzew-Kościelnik
2011-07-22 09:19:06