Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

 

................, dnia ....................................

 

 

………………………………...                          

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

 

…………………………………

(adres lub siedziba)   

 

…………………………………                                                    

(telefon)

                                                                               Wójt

                                                                     Gminy Lubań

 

Wniosek

o wpis do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

 

Wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubań dla :

 

1.            Podmiot ubiegający się o wpis (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy)

 

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.            Numer NIP dla podmiotu ubiegającego się o wpis:.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.            Numer REGON dla podmiotu ubiegającego się o wpis (o ile nadano):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.            Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości[1]:

…...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          ..................................................................................................................................................

Do wniosku załączam:

1.     Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych).

2.     Oryginał oświadczenia o spełnianiu wymaganych prawem wymagań dla odbioru i transportu odpadów komunalnych

 

 

 

 

......................................................

                                                                                                                 (podpis)

 [1] Należy podać jak najdokładniejsze rodzaje odpadów komunalnych posługując się ich katalogiem i przypisanymi im kodami

2012-03-29 13:17:45
Wniosek o wpis do rejestru działalnosci regulowanej

 
2012-03-29 13:14:46