Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLII/283/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań na lata 2014-2024

 
2014-03-11 14:28:28
Uchwała nr XLII/282/2013 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

 
2014-03-11 14:27:36
Uchwała nr XLII/281/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2014

 
2014-03-11 14:23:54
Uchwała nr XLII/280/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubań w 2014 roku

 
2014-03-11 14:22:38
Uchwała nr XLII/279/2013 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na lata 2013-2032

 
2014-03-11 14:20:36
Uchwała nr XLII/278/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2014

 
2014-03-11 14:19:11
Uchwała nr XLII/277/2013 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubań

 
2014-03-11 14:18:07
Uchwała nr XLII/276/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

 
2014-03-11 14:17:08
Uchwała nr XLII/275/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 
2014-03-11 14:16:24
Uchwała nr XLII/274/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2013

 
2014-03-11 14:15:26