Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 28.05.2018 r.

2018-05-28 14:35:18
Protokół z przeprowadzenia dystkusji publicznej nad przyjetymi rowiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminu Lubań wraz z prognoza oddziaływania na środowisko dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa – Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny.

2018-01-12 07:29:23
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-01-12 07:27:09
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy linii 400 kV)

2017-10-09 09:46:44
Opinia prawna dot. wydania przez Wójta Gminy Lubań zaświadczenia ANR o przeznaczeniu terenu w nowoprojektowanym studium/planie

 
2014-06-05 14:22:33
Obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium

 
2014-03-04 10:37:31
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBAŃ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU: PROJEKTU ZMIANY W CZĘSCI TEKSTOWEJ MPZP GMINY LUBAŃ

 
2013-03-26 12:24:37
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBAŃ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU: PROJEKTU ZMIANY W CZĘSCI TEKSTOWEJ MPZP GMINY LUBAŃ

 

2013-03-26 12:19:26
informacja

 
2013-03-05 13:10:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej MPZP

 
2012-11-13 09:56:09