Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VII/29/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

 
2012-09-10 08:11:36
Uchwała Nr XVII/91/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2011-2018

 
2012-01-17 12:33:49
Uchwała Nr XVII/90/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/64/2011 Rady Gminy Lubań w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariuszach na rok 2012

 
2012-01-17 12:30:51
Uchwała Nr XVII/89/2011 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań

 
2012-01-17 12:29:34
Uchwała Nr XVII/88/2011 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/179/2005 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłat za miejsce grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Lubań

 
2012-01-17 12:27:21
Uchwała Nr XVII/87/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2010 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

 
2012-01-17 12:25:46
Uchwała Nr XVII/86/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

 
2012-01-17 12:24:33
Uchwała Nr XVII/85/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2011

 
2012-01-17 12:22:30
Uchwała Nr XVII/84/2011 w sprawie zmian w Uchwale nr XIII/74/2011 Rady Gminy Lubań z dnia 11 października 2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2011

 
2012-01-17 12:14:05
Uchwała Nr XVII/83/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań na lata 2012-2024

 
2012-01-17 12:10:24