Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXI/205/2008 w sprawie utworzenia i wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubań

Uchwała nr XXI/205/2008 w sprawie utworzenia i wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubań
2009-01-07 11:55:29
Uchwała nr XXI/204/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

Uchwała nr XXI/204/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań
2009-01-07 11:54:29
Uchwała nr XXI/203/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Luban na rok 2009

Uchwała nr XXI/203/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Luban na rok 2009
2009-01-07 11:53:29
Uchwała nr XXI/202/2008 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach

Uchwała nr XXI/202/2008 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach
2009-01-07 11:52:29
Uchwała nr XXI/201/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnosląskiego na budowę chodnika i zatok autobusowych w ciagu drogi wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Radogoszcz

Uchwała nr XXI/201/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnosląskiego na budowę chodnika i zatok autobusowych w ciagu drogi wojewódzkiej nr 357 w miejscowości Radogoszcz
2009-01-07 11:51:29
Uchwała nr XXI/ 200/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w granicach działki nr 873/1 połozonej w Pisarzowicach na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała nr XXI/ 200/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w granicach działki nr 873/1 połozonej w Pisarzowicach na rzecz Skarbu Państwa
2009-01-07 11:50:28
Uchwała Nr XXI/199/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

Uchwała Nr XXI/199/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
2009-01-07 11:46:28
Uchwała nr XXI/198/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2008

Uchwała nr XXI/198/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2008
2009-01-07 11:41:27
Uchwała nr XXI/197/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań

Uchwała nr XXI/197/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań
2009-01-07 11:40:25
Uchwała nr XXI/196/2008 w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej

Uchwała nr XXI/196/2008 w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej
2009-01-07 11:39:25