Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
uchwała nr XXXIX/319/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Marka Sędłaka z dnia 18 sierpnia 2010 roku na nie podjęcie przez Wójta Gminy Lubań działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Uniegoszczy

uchwała nr XXXIX/319/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Marka Sędłaka z dnia 18 sierpnia 2010 roku na nie podjęcie przez Wójta Gminy Lubań działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Uniegoszczy
2010-10-06 10:00:01
uchwała Nr XXXIX/318/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Marka Sędłaka z dnia 14 sierpnia 2010 roku na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie zabezpieczenia dróg w Uniegoszczy przed niszczeniem ich przez wody opadowe

uchwała Nr XXXIX/318/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Marka Sędłaka z dnia 14 sierpnia 2010 roku na działalność Wójta Gminy Lubań w zakresie zabezpieczenia dróg w Uniegoszczy przed niszczeniem ich przez wody opadowe
2010-10-06 09:55:39
uchwała NR XXXIX/317/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

uchwała NR XXXIX/317/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2010-10-06 09:53:36
Uchwała NR XXXIX/316/2010 Rady Gminy Luban w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/286/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 246D Kościelniki-Szyszkowa_Leśna

Uchwała NR XXXIX/316/2010 Rady Gminy Luban w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/286/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 246D Kościelniki-Szyszkowa_Leśna
2010-10-06 09:51:27
uchwała NR XXXIX/315/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubań

uchwała NR XXXIX/315/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubań
2010-10-06 09:50:01
uchwala nr XXXIX/314/2010 Rady Gminy Luban w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegi i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowgo w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organziacji

uchwala nr XXXIX/314/2010 Rady Gminy Luban w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegi i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowgo w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organziacji
2010-10-06 09:47:22
uchwała NR XXXIX/313/2010 Rady Gminy Luban w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

uchwała NR XXXIX/313/2010 Rady Gminy Luban w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
2010-10-06 09:45:48
Uchwała Nr XXXIX Rady Gminy Luban w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej

Uchwała Nr XXXIX Rady Gminy Luban w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej
2010-10-06 09:43:58
Uchwała Nr XXXIX/311/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych

Uchwała Nr XXXIX/311/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
2010-10-06 09:42:21
Uchwała Nr XXXIX/310/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luban za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XXXIX/310/2010 Rady Gminy Lubań w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luban za I półrocze roku budżetowego
2010-10-06 09:38:16