Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań
2010-11-26 12:20:40
Uchwała Nr XIII/128/2007 w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2008

Uchwała Nr XIII/128/2007 w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2008
2008-01-07 10:07:43
Uchwała Nr XIII/127/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

Uchwała Nr XIII/127/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań
2008-01-07 09:58:25
Uchwała Nr XIII 126 2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr XIII 126 2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
2008-01-07 09:55:41
Uchwała Nr XIII/125/2007 w sprawie programu gospodarownia mieszkaniowym zasobem gminy Lubań na lata 2008-2012

Uchwała Nr XIII/125/2007 w sprawie programu gospodarownia mieszkaniowym zasobem gminy Lubań na lata 2008-2012
2008-01-07 09:52:48
Uchwała Nr XIII/124/2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kościelniku

Uchwała Nr XIII/124/2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kościelniku
2008-01-07 09:43:42
Uchwała Nr XIII/123/ 2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Uchwała Nr XIII/123/ 2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
2008-01-07 09:42:08
Uchwała Nr XIII/122/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2007

Uchwała Nr XIII/122/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2007
2008-01-07 09:40:09
Uchwała Nr XII/121/2007 w sprawie zajecia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 przebiegającej przez Pisarzowice i Henryków Lubański, Gmina Lubań do wezła autostradowego Wykroty

Uchwała Nr XII/121/2007 w sprawie zajecia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 przebiegającej przez Pisarzowice i Henryków Lubański, Gmina Lubań do wezła autostradowego Wykroty
2007-12-06 09:19:56
Uchwała Nr XII/120/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przedziwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2008

Uchwała Nr XII/120/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przedziwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2008
2007-12-06 09:16:06