Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIX/176/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2013

 
2013-01-08 10:41:30
Uchwała nr XXIX/175/2012 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2011/2012

 
2013-01-08 10:36:39
Uchwała nr XXIX/174/2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

 
2013-01-08 10:35:15
Uchwała nr XXIX/173/2012 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

 
2013-01-08 10:33:48
Uchwała nr XXIX/172/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2013

 
2013-01-08 10:22:57
Uchwała nr XXIX/171/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XX/115/2012 w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Lubań

 
2013-01-08 10:21:43
Uchwała nr XXIX/170/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/276/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radostów Dolny, Średni i Górny

 
2013-01-08 10:13:08
Uchwała nr XXIX/169/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kościelnik

 
2013-01-08 09:47:52
Uchwała nr XXIX/168/20121 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubań

 
2013-01-08 09:45:18
Uchwała nr XXIX/167/2012 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrot kosztów podróży służbowych za udział w sesjach Rady Gminy

 
2013-01-08 09:43:57