Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubań

2018-12-18 15:52:47
Projekt uchwały w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej

2018-12-18 15:47:54
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa – Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny

2018-12-18 15:46:26
Projekt uchwały zmieniającą wieloletnią prognozę finansową

2018-12-18 15:42:09
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Lubań

2018-12-18 15:40:44
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

2018-12-18 15:39:35
Projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań

2018-12-18 15:38:05
Projekt uchwały w sprawie liczbowego składu stałych komisji Rady Gminy Lubań

2018-12-18 15:36:35
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałąnia Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2019

2018-12-18 15:35:09
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

2018-12-18 15:31:48