Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Lubań na realizację inwestycji p.n. "Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim- przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy" przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

2018-04-18 12:15:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

2018-04-18 12:13:23
Projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognoze finansową Gminy Lubań

2018-04-18 12:12:34
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018

2018-04-18 12:10:44