Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekty uchwał na sesjię w dniu 15.10.2018

2018-10-10 16:54:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującej działki nr 317, 318 oraz część działek nr 316, 319, 315/2, 314, 312, 315/1, 313/1, 321, 323/8, 322/3, 313/2 obręb Radostów Średni oraz działki nr 260/1, 260/2 i część 259 obręb Mściszów

2018-07-18 10:14:25
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubań na rok 2018

2018-07-18 10:13:38
Projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognoze finansową Gminy Lubań

2018-07-18 10:12:16