Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr II/10/2014 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2013-2014

 
2015-01-08 08:39:51
Uchwała nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubań

 
2015-01-08 08:39:08
Uchwała nr II/8/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2015-2024

 
2015-01-08 08:37:46
Uchwała nr II/7/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Luba ń na rok 2015

 
2015-01-08 08:36:19
Uchwała nr II/6/2014 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 
2015-01-08 08:35:23
Uchwała II/5/2014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2014

 
2015-01-08 08:33:37
Uchwała nr II/4/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2015

 
2015-01-08 08:30:49
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Luba n, określenia przedmiotu ich działania oraz ustalenia ich składów osobowych

 
2015-01-08 08:29:38
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubań

 
2015-01-08 08:28:33
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubań

 
2015-01-08 08:27:53