Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/103/2015 w sprawie stanowiska dotyczącego wyodrębnienia z funduszu Unii Europejskiej oraz przeznaczenia w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zbyt małych środków na inwestycje związane z wodociągowaniem gmin

2016-01-13 15:04:45
Uchwała Nr XI/102/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na rok 2016

2016-01-13 15:02:59
Uchwała Nr XI/101/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

2016-01-13 14:32:52
Uchwała Nr XI/100/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań

2016-01-13 14:29:44
Uchwała Nr XI/99/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2015

2016-01-13 14:28:33
Uchwała Nr XI/98/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2016

2016-01-13 14:27:23
Uchwała Nr X/97/2015 w sprawie przystąpienia sołectwa z terenu Gminy Lubań do regionalnego programu "odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim"

2015-12-03 09:37:01
Uchwała Nr X/96/2015 zmieniająca uchwałę Nr IX/86/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2015-12-03 09:33:36
Uchwała Nr X/95/2015 zmieniająca Uchwałę Nr IX/87/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Lubań

2015-12-03 09:32:20
Uchwała Nr X/94/2015 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubań za rok szkolny 2014/2015

2015-12-03 09:30:00