Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Dożywianie dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radogoszczy, Radostowie Średnim i Pisarzowicach”

2015-12-28 15:13:09
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego na oświetlenie dróg

2015-08-07 07:35:25
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Pisarzowicach- Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pisarzowicach"

 
2015-04-03 12:45:39
Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne na terenie Gminy Lubań

 
2015-03-20 10:40:08
Informacja o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowe wolnostojącego budynku toalet w raz z infrastrukturą towarzyszącą w Nawojowie Śląskim

 
2014-07-21 16:10:43
Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie bazy dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety..."

 
2014-07-10 14:11:50
Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na odbudowę drogi w Pisarzowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi dz. Nr 598, 591,585/2 w miejscowości Pisarzowice km 0+000-0+370, 0+000-0+330, 0+000-0+170

 
2014-06-04 10:32:20
Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawojowie Łuzyckim 80

 
2013-10-21 12:45:31
Informacja o uniewaznieniu postepowania na przewozy szkolne w roku szkolnym 2013/2014

 
2013-08-14 14:31:43
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę oświetlenia drogowego w Mściszowie

 
2013-07-24 15:08:57