Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym

Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym
2010-03-22 08:03:30
Informacja o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych

Informacja o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych
2010-10-15 10:50:36
informacja o unieważnieniu zapytania ofetowego do projektu POKL " Indywizualizcja procesu nauczania i wychowywania uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

informacja o unieważnieniu zapytania ofetowego do projektu POKL " Indywizualizcja procesu nauczania i wychowywania uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
2011-08-31 12:46:25
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu ( wyposażenia) do schroniska młodzieżowego w Henrykowie Lubańskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodziezowego

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu ( wyposażenia) do schroniska młodzieżowego w Henrykowie Lubańskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim do pełnienia funkcji schroniska młodziezowego
2011-08-31 13:37:35
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym na styku trzech granic

 
2012-01-26 13:30:37
Informacja o unieważnieniu postepowania w sprawie wycięcia drzew w pasie drogi nr 134 w Radostawiu Średnim

 
2012-03-12 08:49:35
Informacja o unieważnieniu II przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubań na rok 2012

 
2012-05-31 10:37:07
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości na terenie Gminy Lubań

 
2013-02-25 14:30:42
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Uaktywnienie i integracja mieszkańców

 
2013-03-12 14:57:05
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Nawojów Śląski

 
2013-07-24 15:07:47