STRUKTURA ORGANIZACYJNA - KONTAKT 

 

 

WÓJT GMINY LUBAŃ - Zbigniew Hercuń

SEKRETARZ GMINY - Aneta Pijanowska 

SKARBNIK GMINY - Elżbieta Siedlecka

 

REFERAT PRAWNY I ADMINISTRACJI

KIEROWNIK REFERATU 

Magdalena Zawadzka, tel. 75 646 59 22, e-mail: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

 

SEKRETARIAT, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE

Agnieszka Ruban Kościen, tel. 75 646 59 20, e-mail: agnieszka.ruban-koscien@luban.ug.gov.pl, pokój nr 14

 

DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Edyta Liczner, tel. 75 646 59 27, e-mail: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl, pokój nr 19

 

KADRY I SOŁECTWA

Renata Zadka, tel. 75 646 59 27, e-mail: renata.zadka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 19

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Magdalena Zawadzka, tel. 75 646 59 22, e-mail: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

 

KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Patrycja Ślimak, tel. 75 646 59 22, e-mail: patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, NARKOMANII ORAZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Agnieszka Kroczyńska, tel. 75 646 59 36, 530 326 042, e-mail: agnieszka.kroczynska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 25

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

tel. 533 731 502

KIEROWNIK REFERATU

Elżbieta Siedlecka, tel. 75 646 59 23, e-mail: elzbieta.siedlecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 17

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Agnieszka Kieruzal, tel. 75 646 59 25, e-mail: agnieszka.kieruzal@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

 

CZYNSZE, ZARZĄDY, KSIĘGOWOŚĆ

Anna Paprocka, tel. 75 646 59 25, e-mail: anna.paprocka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW, PŁACE, ZUS

Renata Kostrakiewicz , tel. 75 646 59 25, e-mail: renata.kostrakiewicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

 

UMORZENIA I ODROCZENIA PODATKÓW

Aneta Bałabuch, tel. 75 646 59 24, e-mail: aneta.balabuch@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

 

WYMIAR PODATKU

Małgorzata Czekaj, tel. 75 646 59 24, e-mail: malgorzata.czekaj@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

 

POBÓR PODATKU

Katarzyna Łuczak, tel. 75 646 59 24, e-mail: katarzyna.kunecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

 

REFERAT INWESTYCJI, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

tel. 601 543 561

KIEROWNIK REFERATU

Aneta Pijanowska, tel. 75 646 59 28, e-mail: aneta.pijanowska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

 

INWESTYCJE, REMONTY DRÓG GMINNYCH

Michał Galiński, tel. 75 646 59 28, e-mail: michal.galinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

Aneta Pijanowska, tel. 75 646 59 28, e-mail: aneta.pijanowska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

Maria Pawłowicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: maria.pawlowicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2

 

NUMERACJA BUDYNKÓW, PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Aneta Pijanowska, tel. 75 646 59 31, e-mail: aneta.pijanowska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 3

 

WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONA ŚRODOWISKA

Katarzyna Januszewicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: katarzyna.januszewicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2

 

ODPADY KOMUNALNE

Joanna Okraszewska

w zastępstwie Patrycja Krasowska - Zabiega, tel. 75 646 59 31, e-mail:, pokój nr 3

 

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, WYCINKA DRZEW 

Grażyna Babiuch, tel. 75 646 59 32, e-mail: grazyna.babiuch@luban.ug.gov.pl, pokój nr 4

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Katarzyna Januszewicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: katarzyna.januszewicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2

 

REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

tel. 507 021 585

KIEROWNIK REFERATU

Franciszek Słowiński, tel. 75 646 59 33, e-mail: franciszek.slowinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 5

 

CMENTARZE KOMUNALNE, PRZYSTANKI 

Anna Rosa, tel. 75 646 59 34, e-mail: anna.rosa@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

Mateusz Biesiada, tel. 75 646 59 34, e-mail: mateusz.biesiada@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

 

WODOCIĄGI, OŚWIETLENIE DROGOWE

Renata Pałka, tel. 75 646 59 34, e-mail: renata.palka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

 

USUWANIE AWARII WODOCIĄGU 24h

tel. 502 551 993

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2060
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Pijanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Pijanowska
Czas wytworzenia: 2016-04-04 15:42:25
Czas publikacji: 2019-01-11 17:25:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak