ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH I EWIDENCJACH 

 

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach, które podlegają udostępnieniu:

 

Dane zgromadzone w rejestrach i ewidencjach udostępnia się na podstawie złożonego wniosku.

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób oraz w zakresie i terminie określonym w przepisach, na podstawie których prowadzi się rejestr lub ewidencję.

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań.

 

Liczba odwiedzin : 550
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Pijanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Pijanowska
Czas wytworzenia: 2003-08-07 13:34:55
Czas publikacji: 2019-01-01 01:22:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak